Konfirmasjon


Velkommen som konfirmant i Smøla! Her er alle velkommen!

Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål.
Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

Konfirmasjonsundervisning starter i september 2022 med presentasjon av konfirmantene i kirken. Det forventes at konfirmanten følger undervisning gjennom høsten og våren.

All påmelding til konfirmasjon i Smøla skjer elektronisk.

Les mer om konfirmasjon på kirken.no