Fasteaksjonen 2024


Fasteaksjonen 2024 samlet penger til Kirkens Nødhjelp.

Dette blir til vann til de som trenger det mest.
Smøla samlet inn kr 23 972! Kr. 8 063 mer enn i 2023!

Vi takker alle givere!

RENT VANN - VIKTIGERE ENN NOEN GANG 

Rent vann og god hygiene er livsviktig i denne ekstreme situasjonen. I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang på rent vann.

Takk!!

2024: kr 23 972      39. plass i landet når det gjelder pr innbygger bidrag! Godt jobbet!

2023: kr 15 909

2022: kr 14 769

Det er forts mulig å gi via VIPPS til 2426, eller ved å sende SMS VANN til 2426 (200 kr).


Vi takker alle givere 
TUSEN TUSEN TAKK!! 

Tilbake