Fasteaksjonen 2022


Fasteaksjonen 2022
Smøla samlet inn kr 14 769 via bøsser.
Takk til alle givere!

 

 ET LIV MED VANN - VIKTIGERE ENN NOEN GANG 

Rent vann og god hygiene er livsviktig i denne ekstreme situasjonen. I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang på rent vann.

I år fant Fasteaksjonen sted på Smøla 5. april

Ved å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, ble kr 14 769 samlet inn fra Smøla. . Det er fortsatt mulig å gi en gave, via VIPPS til 2426, eller ved å sende SMS VANN til 2426 (200 kr).


Brattvær sokn: 1 486

Edøy sokn: kr 6 740

Hopen sokn: kr 6 543

Møre og Romsdal: kr 3.220.488

Norge: kr 31.885.715


Vi takker alle givere som ga til Fasteaksjonen. 
TUSEN TUSEN TAKK!! 

Tilbake