Lover og forskirfter vedr. gravferd og gravplasser


Bestemmelser for gravferd, gravplasser og kirkegårder reguleres i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) og tilhørende forskrifter.

Smøla har lokale vedtekter for kirkegårder, siste gang vedtatt i 1997.

Dersom asken etter en avdød ønskes spredt på havet eller i naturen, 
er det Fylkesmannen som avgjør om søknaden kan innfris. 

Lenker:
Strategiplan for gravplasser 2014.
Vedtak - strategiplan for gravplasser 2014.
Vedtekter for kirkegårder i Smøla 1997.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal -askespredning.
Kirkeloven.
Gravferdsloven.
Forskrifter til gravferdsloven.

 

Tilbake