Gravstell eller knusing av minnestein?


Trenger du hjelp med å stelle en grav? Eller med å knuse en minnestein ved sletting av grav?

 

Smøla kirkelig fellesråd kan opprette minnesteiner. Pris for 2024 er kr 1700. Vi kan også knuse minnesteiner for kr 1600. Vi tilbyr ikke stell av graver på dette tidspunktet. Ta kontakt med kirkekontoret: 905 69 247, kirken@smola.kommune.no 

Tilbake