Kirkevalg 2023


Kirkevalg 2023 - Forhåndstemming og valgdag

Digitalt på kirkevalget.no fram til 6.9.23 kl 15.00. Bruk Bank-ID eller lignende. Stem digitalt flere ganger hvis du vil. Det er den siste stemmegivning som teller.

Forhåndsstemming på papir, på kirkekontoret på Hopen.
torsdag 31.9.23 kl 15-20
mandag 4.9.23 kl 10-12
Ta med legitimasjon.

På valgdag kl.10-20:
Gurisentret
Smølahallen
Vestsmøla Samfunnshus

 

 

Følgende kandidater stiller til valg i menighetsrådene på Smøla

Brattvær menighetsråd: Annie M. L. Barø, Ellen Johanne Langedal Frantsvåg, Asgeir T. Gjøstøl, Bjørn Ivar Hannasvik, Merete Lovise Holm, Else-Mari Kruse, Trine Bjørnsdatter Moltu, Merete Stensø, Torill Stensønes, Anne Kathrine Wang.

Edøy menighetsråd: Bente Irene Bjørneraas, Nils Sigurd Gjøstøl, John Rune Grønvik, Øystein Ingolf Johannessen, Eva Reidun Moe, Victoria Moe-Sørstrand, Judy L.B. Rangnes, Kirsten Irene Skaret.

Hopen menighetsråd: Yvonne Edvardsen Røstad, Kjell Arve Hagen, Tove Kristin Holmen, Marit Neerland Hopshaug, Oddrun Anne Lind Johnsen, Nina Marie Holberg Rosvoll, Kirsten Stensø Skaget, Tone Sundet.

I kirkevalget velges de som skal styre kirken i den neste perioden på fire år, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er registrert i underkant av 12.000 kandidater til menighetsrådsvalg i Den norske kirke, og det skal velges 1.104 menighetsråd. 

Til bispedømmeråd, som er de folkevalgte i kirken regionalt, er det registrert 480 kandidater. Det er en økning med 78 kandidater fra forrige valg. Det er elleve bispedømmeråd, og de som velges blir også medlemmer av Kirkemøtet, som er kirkens øverste demokratiske organ. Bispedømmevalg har fire ulike lister i år. Sett deg inn i hva de ulike lister står for, gjerne på internett, Kandidatpresentasjonar Kyrkjevalet 2023 - Møre bispedømeråd - Møre biskop (kirken.no)

 Alle medlemmer i kirken har stemmerett i året de fyller 15 år.

Tilbake