gravplassvedtekter på høring


Høring - nye gravplassvedtekter for Smøla
Alle kan sende innspill. Fristen er forlenget til: 23.6.22

 

Klikk her for å lese forslag til nye gravplassvedtekter for Smøla.

Send høringsinnspill til kirkevergen@smola.kommune.no
eller til denne adresse:

Kirkevergen
Smøla kirkekontor
Rådhusveien 14
6570 Smøla

Fristen for innspill er 23.5.22

 

Tilbake