gravplassvedtekter på høring


Høring - nye gravplassvedtekter for Smøla
Alle kan sende innspill. Fristen er forlenget til: 01. nov. 2022

Gravplassvedtekter på Høring, klikk her.

Send høringsinnspill til kirkevergen@smola.kommune.no
eller til denne adresse:

Kirkevergen
Smøla kirkekontor
Rådhusveien 14
6570 Smøla

Fristen for innspill er 1. november 2022.

 

Tilbake