Åpningstider og nye telefonnr.


Kirken har fått nye telefonnummer

 

Kirken har fått nye telefonnummer:
Kontoret: 905 69 247
Kirkvergen: 906 72 144
Kirkegårdsarbeider: 905 70 521

Åpnsingtider: stengt 17.3. - 26.3.20
kontortid i 2020:

mandag og onsdag: 13.00-15.00
tirsdag: 9-15.00
Stengt i den stille uka 2020.

med forbehold om endringer.

 

Tilbake