Åpningstider og nye telefonnr.


Telefonnumre kirken på Smøla

 

Kirken har følgende telefonnummer:
Kontoret: 905 69 247
Kirkvergen: 906 72 144
Kirkegårdsarbeider: 905 70 521

Åpnsingtider: 
mandag, onsdag, torsdag kl. 10-14

med forbehold om fravær ved gravferd og evt endringer.

 

Tilbake