Rådsmedlemmer etter kirkevalg 2019


Resultater fra kirkevalg 2019

Her finner du de nye rådsmedlemmene etter kirkevalg 2019. Tjenesteperioden er okt 2019-okt 2023
Rådsmedlemmer merket med fett er medlemmer i Fellesrådet

BRATTVÆR menighetsråd 2019-2023

1. Grete Torill Dønheim, leder til 26.10.2021, vararådsmedlem fra 26.10.21
2. Bjørn Ivar Hannasvik, fast rådsmedlem, fast medlem i Fellesråd
3. Anna Grete Holm, sekretær i menighetsrådet, varamedlem i Fellesråd
4. Kirsten Karin Nuncic, fast rådsmedlem
5. Merete Lovise Holm, nestleder i menighetsrådet til 26.10.21, leder fra 26.10.21, varamedlem i Fellesråd
6. Inga Lillian Reitan, fast rådsmedlem og fast medlem i Fellesråd
7. Lene Skaret Gulla, vararådsmedlem
8. Jostein Gundersen, vararådsmedlem
9. Merete Stensø, nestleder og fast rådsmedlem fra 26.10.21, 
10. Annie Merete Laugh Barø, vararådsmedlem

EDØY menighetsråd 2019-2023
1. Borgny Åstasund Iversen, leder MR, fast medlem i Fellesråd
2. Gunnhild Fagerlie Johannessen, Fellesrådsleder
3. Thomas Kjønhaug, varamedlem for Gunn i Fellesrådet
4. Ole Sigbjørn Iversen, nestleder i MR, varamedlem for Borgny i Fellesrådet
5. Anna Skaret
6. Aslaug Karoline Gulla-Bratset
7. Eva Olette Lervik
8. Jane Marie Baadnes Lie, sekretær
9. Olaug Merete Tysnes
10. Hanne Elisabeth Roksvåg
11. Eva Reidun Moe

HOPEN menighetsråd 2019-2023
1. Kristine Hermstad, leder Hopen MR
2. Aslaug Beatrice Rødahl, varamedlem i Fellesrådet
3. Jorna Vatten Solheim
4. Oddrun Anne Lind Johnsen, fast medlem i Fellesrådet, sekretær Hopen menighetsråd
5. Peder Johan Edvardsen, nesteleder både i menighetsråd og i Fellesrådet
6. Magne Bastian Lervik
7. Edvard Ansgar Myrvoll
8. Anne Karin Wean Jota
9. Nina Marie Holberg Rosvoll
10. Sølvi Janne Moe Pettersen, varamedlem i Fellesrådet

Andre medlemmer i Fellesrådet:
Leif Ole Torske Husfest, prestevikar på Smøla, Biskopens representant
Alf Ole Ødegård, representant politisk utpekt av Smøla kommune
Sigmund Roksvåg, vara representant politisk utpekt av Smøla kommune
 

 

Tilbake