Rådsmedlemmer 2023 - 2027


Resultater fra kirkevalg 2023

Her finner du de nye rådsmedlemmene etter kirkevalg 2023. Tjenesteperioden er okt 2023-okt 2027.

Brattvær menighetsråd:

Merete Lovise Holm, leder i Brattvær menighetsråd

Asgeir Tronstad Gjøstøl

Trine Bjørnsdatter Moltu, varamedlem i fellesrådet

Anne Kathrine Wang

Bjørn Ivar Hannasvik, fast medlem i fellesrådet

Merete Stensø

Varamedlemmer:

Annie Merete Laugh Barø

Torill Stensønes

Ellen Johanne Langedal Frantsvåg

 

Edøy menighetsråd:

Bente Irene Bjørneraas, leder for Edøy menighetsråd og fast fellesrådsmedlem.

Øystein Ingolf Johannessen, første vara i fellesrådet.

Kirsten Irene Skaret, nestleder i både Edøy menighetsråd og fellesrådet.

Nils Sigurd Gjøstøl, varamedlem i fellesrådet.

Judy Lorraine Brow Rangnes

Roy Hopmark

Varamedlemmer:

Eva Reidun Moe

John Rune Grønvik

Victoria Moe-Sørstrand


Hopen menighetsråd:

Kirsten Stensø Skaget, leder i både Hopen menighetsråd og fellesrådet.

Kjell Arve Hagen, varamedlem i fellesrådet

Yvonne Edvardsen Røstad

Oddrun Johanne Lind Johnsen

Tove Kristin Holmen, fast medlem i fellesrådet

Synnøve Restad Skomsøy

Varamedlemmer:

Marit Neerland

Nina Marie Holberg Rosvoll

Tone Sundet

 

Resultat fra bispedømmerådsvalget i Møre bispedømme:

Therese Kristin Utgård Aas (Åpen folkekirke)

Amalie Valde Berge (Nominasjonskomiteens liste)

Arnt Ove Tenfjord (Frimodig kyrkje)

Olav Myklebust (Åpen folkekirke)

Knut Støbakk (Nominasjonskomiteens liste)

Laila Terese Alendal (Bønnelista)

Ole Kristian Gundersen (Åpen folkekirke)

Tilbake