Rådsmedlemmer etter kirkevalg 2019


Resultater fra kirkevalg 2019

 

Her finner du de nye rådsmedlemmene etter kirkevalg 2019.
Rådsmedlemmer merket med fett tjener som faste medlemmer i Fellesrådet

BRATTVÆR menighetsråd 2019-2023

1. Grete Torill Dønheim, leder
2. Bjørn Ivar Hannasvik, fast medlem i Fellesråd
3. Anna Grete Holm, sekretær MR, varamedlem i Fellesråd
4. Kirsten Karin Nuncic
5. Merete Lovise Holm, nestleder MR, varamedlem i Fellesråd
6. Inga Lillian Reitan, fast medlem i Fellesråd
7. Lene Skaret Gulla
8. Jostein Gundersen
9. Merete Stensø
10. Annie Merete Laugh Barø

EDØY menighetsråd 2019-2023
1. Borgny Åstasund Iversen, leder MR, fast medlem i Fellesråd
2. Gunnhild Fagerlie Johannessen, Fellesrådsleder
3. Thomas Kjønhaug, varamedlem for Gunn i Fellesrådet
4. Ole Sigbjørn Iversen, nestleder i MR, varamedlem for Borgny i Fellesrådet
5. Anna Skaret
6. Aslaug Karoline Gulla-Bratset
7. Eva Olette Lervik
8. Jane Marie Baadnes Lie, sekretær
9. Olaug Merete Tysnes
10. Hanne Elisabeth Roksvåg
11. Eva Reidun Moe

HOPEN menighetsråd 2019-2023
1. Kristine Hermstad, leder Hopen MR.
2. Aslaug Beatrice Rødahl
3. Jorna Vatten Solheim
4. Oddrun Anne Lind Johnsen, sekretær
5. Peder Johan Edvardsen, nesteleder både i Menighetsråd og i Fellesrådet
6. Magne Bastian Lervik, fast medlem i Fellesrådet
7. Edvard Ansgar Myrvoll
8. Anne Karin Wean Jota
9. Nina Marie Holberg Rosvoll
10. Sølvi Janne Moe Pettersen, varamedlem i Fellesrådet

Andre medlemmer i Fellesrådet:
Gerd Anne Aarset, vikarprest Kristiansund, Biskopens representant
Alf Ole Ødegård, representant politisk utpekt av Smøla kommune
Sigmund Roksvåg, vara representant politisk utpekt av Smøla kommune
Og to varamedlemmer fra hver menighet.

 

Tilbake