Smittevern restriksjoner


Oppdatert informasjon om smittevern restriksjoner i kirkene på Smøla

 

Kirken på Smøla følger situasjonen med coronavirus nøye.
Alle kirkelige handlinger gjennomføres i tråd med myndighetenes bestemmelser, og det som bestemmes av kirken sentralt. Vi forholder oss til smittevernregler som til enhver tid er tilgjengelig på www.kirken.no/korona.
Merk at avstand må holdes, 1 meter eller 2 meter for de som synger.

For tiden er maks antall deltakere i kirkene på Smøla som følger, uten sang:
Edøy gamle kirke: ca. 35.
Edøy kirke: ca. 54.
Hopen kirke: ca. 50.
Brattvær kirke: ca. 80.

Det spiller en rolle om man sitter i cohort grupper eller ikke. Ved begravelser er det forts. nødvendig med sitteplan for inviterte gjester. Har du spørmsål, ring kirkevergen på 90672144 (man/ons/fre)

 

 

Tilbake